gallery/53be70ef7f403
http://www.diecezja-pelplin.pl/templates/diecezja-pelplin_pl/images/logo
gallery/logo.parafia(1)

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej jest młodą parafią. Została erygowana dekretem Ks. Biskupa Mariana Przykuckiego Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej 1 kwietnia 1984 r.

Zostały wydzielone z macierzystej parafii Stężyca - miejscowości : Gołubie, Pierszczewo, Smokowo, i Zgorzałe Wybudowanie oraz z parafii św. Trójcy w Kościerzynie - miejscowość Sikorzyno.

Inicjatorem budowy świątyni i utworzenia w przyszłości nowej parafii był ksiądz proboszcz w Stężycy – ks. kan. Konrad Lubiński.

Jego inicjatywa została utrwalona na tablicy pamiątkowej z okazji 25-lecia powstania parafii. Tablicę pobłogosławił J. E. Ks. Bp Prof. Jan Bernard Szlaga.

Kościół, który został zaprojektowany przez inż. arch. E. Dąbrowskiego z Dziemian, miał być tylko punktem katechetycznym z zapleczem i kaplicą na odprawianie nabożeństw.

W trakcie budowy wiele elementów z projektu zmieniono, przygotowując budowlę do wymogów świątyni parafialnej.

Ziemię pod budowę świątyni i plebani ofiarował p. Brunon Dzionk z Gołubia. Działkę na cmentarz, wydzielił ze swojej ziemi i ofiarował dla nowej parafii p. Mieczysław Miąskowski. Przekaz ziemi został formalnie i urzędowo uregulowany.

Pierwszym Proboszczem Parafii od 1984 roku był ks. Jan Meller.

Ks. Ryszard Grzeszczuk –od 3 IX 1990r do 20.08 2016 roku pełnił funkcję Proboszcza parafii. 20.08.2016 mocą dekretu Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny proboszczem parafii w Gołubiu został Ks. Rafał Witta, urodzony 10.08.1974 w Skórczu, wyświęcony 23.05.1999 roku w Pelplinie z rąk Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi.

Organista : Stanisław Zaborowski - ur. 12 IX 1957 r., żonaty, mieszkający w Gołubiu

W parafii jest trzech nadzwyczajnych szafarzy komunii św, 20 ministrantów, działa scholia, Dzieci Mari, Wspólnota Maryi Niepokalanej i Róże Różańcowe.

Odpust parafialny ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – obchodzi się 26 sierpnia.

Ogłoszenia duszpasterskie oraz intencje mszalne podaje się wiernym na każdej Mszy św. niedzielnej i świątecznej.

Oprócz tego ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na poszczególne dni tygodnia są zawsze wywieszane w gablocie ogłoszeń.Katechezę w Zespole Szkół w Gołubiu prowadzą:

Katecheta Ks. Proboszcz Rafał Witta w Gimnazjum.

Katechetka p. Emilia Janowicz w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu.

 Statystyki
gallery/banner_duzy
www.000webhost.com